Warning: Undefined array key "action" in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/functions.php on line 2
Vad kostar en begravning? - Svenska Begravningsbyrån

Vad kostar en begravning?

Det går egentligen inte att på ett enkelt sätt svara på vad en begravning kostar, eftersom som det är stora skillnader beroende på hur man utformar den. Enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund kostar en begravning i snitt 27 000 kronor. Då tillkommer gravsten, annonsering och de juridiska momenten som t.ex. bouppteckning och arvskifte.

En enkel begravning kan kosta så lite som 5 000 kronor. En påkostad kan hamna uppemot 100 000 kronor och mer än så.

Vem betalar vad?

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar skatt, betalar en begravningsavgift. Denna avgift täcker delar av vad en begravning kostar, oavsett vilket samfund man tillhör. Det kostnader som ingår i begravningsavgiften är:

 • Bisättningslokal. Den lokal där den döde förvaras fram till begravningen. I bisättningslokalen hålls även visningen av den avlidne.
 • Transport från bisättningslokalen tills gravsättning sker.
 • Bårtäcke.
 • Gravsättning, det vill säga öppnande av grav, återfyllande och iordningställande efter gravsättning.
 • Gravplats eller plats i minneslund i 25 år.
 • Kremering

Detta ingår också, om den avlidne var medlem i Svenska Kyrkan:

 • Begravningsgudstjänst enligt Svenska Kyrkans ordning, med präst och kantor, i antingen en kyrka eller ett kapell. Detta gäller på samma sätt om man vill begravas i en annan församling.
 • Kistbärare vid jordbegravning.

Dödsboet betalar kostnaderna för:

 • Kistan och urnan, samt transporten till bisättningslokal.
 • Extra transporter, t.ex. om begravningen ska ske i annan församling.
 • Annan kistdekoration än bårtäcke.
 • Musik som inte består av psalmer eller orgelmusik.
 • Minnesstunden
 • Annonsering
 • Begravningsbyråns arvode.
 • Gravvård.

Vad är det som kostar?

Några faktorer påverkar priset mer än andra, förutom det faktum att t.ex. en kista kan kosta allt från ett par tusenlappar och upp till tiotusentals kronor. Här är några av de faktorer som främst påverkar prisbilden:

 • Ju fler och längre transporter, desto högre pris.
 • Vilka kostnader som hemförsamlingen debiterar.
 • Om den avlidne var medlem i Svenska Kyrkan eller ej.
 • Om man vill hålla begravningen på annan plats än i hemförsamlingen.
 • Dödsannonsens utformning och hur många tidningar man sätter in den i.
 • Inhyrda musiker.
 • Antalet gäster som bjuds in till minnesstund med förtäring.

Historiskt sett har begravningsbyråernas arvode stått för en stor del av kostnaden kring en begravning. Summor uppemot 15 000 kronor är inte ovanligt. Men allt fler byråer har på senare tid börjat erbjuda planering via internet, och vissa begravningsbyråer jobbar nästan uteslutande online.

Detta innebär att du som kund slipper använda din plånbok för att betala för dyra kontor och möbler, vilket i slutändan medför att du kan spara tusenlappar på att jämföra de olika begravningsbyråerna.

Kom ihåg

Det är inte ovärdigt att tänka på priset för en begravning. Se till att du får en skriftlig offert från några olika begravningsbyråer. Det kan också vara bra att ha i minnet att det är beställaren som får stå för överskjutande kostnader om inte dödsboets tillgångar täcker kostnaderna, eller överstiger det eventuella bidrag som kommunen kan ge.

Om tillgångar saknas i dödsboet kan man söka begravningshjälp hos kommunen. I regel kan man få upp till ett halvt basbelopp i bidrag.