Deprecated: Required parameter $width follows optional parameter $image in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/themify/img.php on line 19

Deprecated: Required parameter $height follows optional parameter $image in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/themify/img.php on line 19

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 55

Deprecated: Required parameter $more_text follows optional parameter $more_link in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 239

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $more_link in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 239

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-highlight.php on line 7

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-team.php on line 78

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-portfolio.php on line 7

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-section.php on line 13
Städning av dödsbo – en känslosam uppgift - Svenska Begravningsbyrån

Städning av dödsbo

När någon avlider är det ganska mycket man som anhörig måste ta itu med relativt omgående. Detta gäller inte minst huset eller lägenheten, om den bortgångne bodde ensam. Den som ansvarar för att bostaden töms och städas är dödsboets delägare, alltså de personer som har arvsrätt.

Finns det en hund eller katt (eller annat husdjur)? I så fall är detta det allra första man bör ta tag i, och hitta ett nytt hem åt djuret. Det brukar oftast inte vara några större problem och någon ur familje- eller vänkretsen tar i regel gärna emot det.

Man måste också snarast se till att bostaden töms på matvaror ur kylskåp, frys och skafferier. Sopor ska tömmas och så även brevlådan. Finns det mediciner och/eller vapen i hemmet skall dessa lämnas in till apoteket respektive polisen.

Alla kostnader som uppstår i samband med städning av dödsboet bärs av dödsboet. Men dödsbodelägarna kan aldrig bli personligt betalningsansvariga. Inte heller ärver man den dödes skulder.

Vi rekommenderar också att man snarast plockar ihop alla viktiga papper och handlingar. Dessa behövs vid ett senare tillfälle, när bouppdelningen ska göras.

Tömning och städning av dödsbo – några saker att hålla i minnet

De saker som bör göras i första steget kan sammanfattas i följande ”checklista”:

  • Samla ihop alla viktiga dokument och handlingar
  • Plocka bort alla matvaror ur bostaden
  • Omplacera husdjur, om sådant finns
  • Släng alla sopor
  • Lämna vapen till polis
  • Töm brevlådan och ombesörj eftersändning av post till annan adress
  • Se till att gräsmattan hålls efter, alternativt skotta snö – beroende på väderförhållanden
  • Kontrollera så att eventuella fordon är ordentligt låsta

Listan är säkert inte komplett. Det finns förmodligen fler saker att ta tag i, och det varierar från fall till fall vad som behöver göras.

När det sedan kommer till att tömma bostaden i övrigt, inväntar man att bouppdelning blir klar. När det väl är gjort är det upp till var och en av de anhöriga att hämta de saker som är deras.

Att tömma bostaden och städa ur den kan vara en ganska så omfattande uppgift, och dessutom ofta väldigt psykiskt tungt. Känner man att man inte orkar, kan de flesta begravningsbyråer hjälpa dig med detta.

Även vissa städföretag erbjuder denna tjänst. De kan tömma bostaden på allt lösöre, och kontaktar sedan en auktionsfirma som värderar bohaget. Städfirman kan också ta hand om själva försäljningen om de anhöriga så vill.

Vad är ett dödsbo?

Dödsbo är egentligen ett juridiskt namn på ”det som finns kvar”, det vill säga de tillgångar och skulder som den avlidne hade. Alla som har arvsrätt efter den döde blir delägare i dödsboet. Vilka som är delägare fastställs i en bouppteckning som ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

Om bouppteckningen talar om vem som har arvsrätt, så är det arvskiftet som reglerar vem av de efterlevande som ärver vad. Arvskiftet är ett skriftligt avtal som upprättas, och som alla dödsbodelägare undertecknar. När detta är klart upplöses dödsboet.

Om den bortgångne efterlämnar en maka eller make, görs vanligen först en bodelning.