Deprecated: Required parameter $width follows optional parameter $image in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/themify/img.php on line 19

Deprecated: Required parameter $height follows optional parameter $image in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/themify/img.php on line 19

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 55

Deprecated: Required parameter $more_text follows optional parameter $more_link in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 239

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $more_link in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 239

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-highlight.php on line 7

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-team.php on line 78

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-portfolio.php on line 7

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-section.php on line 13
Kistor – för kremering eller jordbegravning - Svenska Begravningsbyrån

Kistor

När en människa avlider, måste jordfästning eller kremation ske inom 30 dagar. Och enligt svensk lag måste man alltid använda kistor oavsett om man väljer jordbegravning eller kremering. Man kan alltså inte begravas direkt i jorden i Sverige, som seden kräver i vissa kulturer och trossamfund.

Jordbegravning innebär att den döde läggs i en kista, iklädd antingen en traditionell svepdräkt i vitt eller privata kläder, och sedan sänks ned i graven i samband med begravningsceremonin.

Kremering innebär att den avlidne i sin kista bränns till aska i en kremeringsugn. Därefter tar man bort eventuella föremål av metall (t.ex. från operationer) och askan mas sedan till ett fint stoft. Askan placeras i en urna tillsammans med en identifikationssten.

När den avlidne skall gravsättas, måste detta ske på en begravningsplats. Efter en kremering finns dock alternativet att sprida askan ute i naturen, kanske på en plats som betytt särskilt mycket för den bortgångne. Detta kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Kistläggning

I vårt land har vi en tradition som sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden, att klä vara avlidna anhöriga i en svepning. Man brukade linda in kroppen i vita lakan, vilket var en del i en religiös ritual. I modernare tider har man övergått till att klä den döde i en så kallad svepdräkt, som är en vit skjorta, öppen i ryggen, och vita strumpor och eventuellt någon form av huvudbeklädnad.

Man kan också som anhörig begära att den döde kläs i sina egna plagg. Kanske finns det en klädsel som haft speciell betydelse i livet – t.ex. en fin kostym eller klänning.

Olika typer av kistor

Att välja mellan alla de olika typer av kistor som finns kan vara svårt. Ska man välja en billig kista eller spelar det ingen roll vad den kostar? Ska kistan vara enkel eller elegant?

Det finns kistor i alla möjliga färger, material och utföranden. Tidigare var det vanligast med kistor tillverkade av spånskiva som ytbehandlats, men idag blir det allt vanligare att man använder sig av massiv furu.

Prismässigt varierar det kraftigt mellan olika kistor. En enkel kista i massiv obehandlad furu finns för ungefär 3 000 kronor. Ska den döde kremeras är detta ett naturligt val, men många vill också ha en enkel begravning och väljer därför gärna en kista som inte är för dyr.

Det blir dock allt vanligare att man beställer personligt utformade, och konstnärliga kistor. Och bland ”standardkistorna” hittar vi också eleganta kistor med urfrästa profileringar, och träslag som körsbärsträ eller massiv ek. Ofta hamnar denna typ av kista i prisklasser runt 25 000 kronor och ibland ännu mer.

I Sverige är det vanligast att man beställer en kista i massiv furu, som är antingen vitlaserad eller vitmålad.

Begravas utomlands?

Om den döde ska begravas utomlands ställs det lite större krav på kistan. För att få transporteras ut ur Sverige måste den avlidna läggas i en speciell zinkkista, som förseglas och därefter läggs i en yttre kista av trä.

Begravningsbyrån kan ofta hjälpa till med att kontakta ambassader och att hitta en person som står som officiell mottagare av kistan. Det krävs också ganska omfattande dokumentation, bland annat balsameringsintyg, passersedlar och dödsintyg, översatt till det mottagande landets språk.