Warning: Undefined array key "action" in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/functions.php on line 2
Dödsannonser – varför sätter vi egentligen in dem? - Svenska Begravningsbyrån

Dödsannonser

Att sätta in en dödsannons har varit en tradition i Sverige ända sedan mitten av 1800-talet, då man för första gången började införa dem i tidningarna. Syftet med en dödsannons är först och främst att tillkännage att en nära anhörig har gått bort, men också för att informera om var och när begravningen kommer att äga rum.

I dödsannonsen talar man om huruvida begravningen endast kommer att hållas för de allra närmaste, eller om det är en ”öppen” begravning – det vill säga att alla är välkomna att besöka ceremonin. Här finns också utrymme att bjuda in till den efterföljande minnesstunden, om man planerar en sådan.

I regel brukar dödsannonser publiceras i lokalpressen i första hand. Men det är också vanligt att man sätter in annonser i den lokala tidningen i de orter den avlidne har släktingar. Numera, i tider där många inte köper eller prenumererar på någon tidning, blir det allt vanligare att sätta in en dödsannons på internet, t.ex. på webbplatsen Familjesidan.se.

De flesta begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma dödsannonsen och ta kontakt med redaktionen på de tidningar som är aktuella. Kostnaden för en dödsannons skiljer sig mycket – allt från ca 3 000 kronor upp till nästan 7 000 kronor för en annons i rikspress.

Att utforma en dödsannons

Vad ska man egentligen skriva i en dödsannons? Har man inte gjort det förut är det inte så lätt att veta. Men om man är osäker på hur man utformar dödsannonser finns det ett traditionellt sätt att skriva den. En liten ”mall” om man så vill.

  • Kort förtext, till exempel ”vår käre”
  • Den bortgångnes namn
  • Datum för födelse och dödsfall
  • Namn på efterlevande make eller maka
  • Hemmavarande barn
  • Namn på övriga närstående. Man kan också välja att bara skriva ”släkt och vänner”

Dödsannonser ser dock olika ut, och variationerna är många. I slutändan är det du själv som avgör hur du vill att dödsannonsen ska se ut.

Annat innehåll

Som komplement till själva texten i annonsen är det vanligt att man väljer en symbol. Förr var det i regel olika varianter av ett kors, men idag kan man välja i stort sett vad som helst. Korset är fortfarande vanligt, liksom duvor, hjärtan och blommor. Dock ser man alltmer symboler som speglar den avlidnes personlighet eller intresse; gitarrer, fotbollar, flygplan etc.

Man kan också ha med en liten dikt i dödsannonsen, eller ett citat. Eller varför inte skriva några rader själv, ur ditt eget hjärta?

OSA

Om man bjuder in till begravning och minnesstund i dödsannonsen, kan det vara bra att få besked från de som tänker delta i ceremonin. Främst kanske med tanke på förtäring och utrymme för minnesstunden.

För att ta reda på hur många som kommer kan man helt enkelt ange ett telefonnummer dit man kan ringa och tala om att man planerar att komma. Telefonnumret kan också kompletteras med en e-postadress.

Många begravningsbyråer har dessutom en OSA-sida på sina webbplatser där man kan registrera sig via ett formulär. På så sätt slipper du själv hålla reda på alla gäster. På denna sida kan man också ofta få hjälp med att beställa blommor och skänka en minnesgåva