Deprecated: Required parameter $width follows optional parameter $image in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/themify/img.php on line 19

Deprecated: Required parameter $height follows optional parameter $image in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/themify/img.php on line 19

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 55

Deprecated: Required parameter $more_text follows optional parameter $more_link in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 239

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $more_link in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 239

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-highlight.php on line 7

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-team.php on line 78

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-portfolio.php on line 7

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-section.php on line 13
Borgerlig begravning – vad innebär det? - Svenska Begravningsbyrån

Borgerlig begravning

Det är många som felaktigt tror att en borgerlig begravning är en ceremoni helt utan religiösa symboler eller texter. En borgerlig begravning innebär att akten kan utformas precis som man vill, alltså med eller utan religiösa förtecken. Det är valfriheten som är poängen här. Det är t.ex. vanligt att man sjunger psalmer även på borgerliga begravningar. Och du kan välja att hålla en borgerlig begravning även om du tillhör Svenska kyrkan eller något annat samfund.

Anledningarna till att man väljer en borgerlig begravning kan vara många. Kanske har man gått ur Svenska Kyrkan, eller man är inte troende. Men det kan också bero på att man vill planera och utforma begravningsceremonin efter sitt eget huvud. Det kan man inte vid en kyrklig begravning, där man måste följa Svenska Kyrkans ordning.

Ceremonilokal vid borgerlig begravning

Begravningsakten kan hållas i princip var som helst. Det finns egentligen inga formella krav eller begränsningar. Man kan vara i hemmet, i en allmän samlingslokal eller ute i naturen, men det vanliga är ändå att man samlas i ett kapell utan (eller med!) religiösa symboler. Dessa kapell tillhandahålls kostnadsfritt av kyrkogårdsförvaltningarna.

Självklart kan man om man vill förlägga ceremonin till någon annan lokal, som inte hör till kyrkan. I de fallen får man dock stå för hyreskostnaden själv.

Ceremonin

Enligt begravningslagen måste Svenska Kyrkan erbjuda en lokal, lämplig att hålla en begravningsceremoni i, oavsett vilket trossamfund man tillhör. Kostnaden för detta täcks av begravningsavgiften, som är en del av den skatt som alla betalar. Oftast håller man till i ett begravnings- eller krematoriekapell.

Officiant (den som leder ceremonin) kan vara vem som helst ur familjen eller vänkretsen. Det kan också vara en arbetskamrat eller någon helt utomstående – här finns inga formella hinder. Dessutom har många av landets kommuner utbildade begravningsförrättare, liksom hos de flesta begravningsbyråerna.

Officianten i kyrkan, dvs prästen, fokuserar ofta på livet efter döden, eller det eviga livet, t.ex. i sitt griftetal. En borgerlig officiant å andra sidan kan istället välja att tala om den avlidnes liv här på jorden.

I en ceremoni som inte innehåller så mycket psalmer, böner och andra kristna moment, är det istället vanligt med uppläsning av dikter, tal och annan typ av musik. Det står dig t.ex. helt fritt att hyra in en professionell musiker som spelar under akten. Kanske också minnesberättelser och personporträtt av den avlidne.

Borgerlig begravning blir allt vanligare

Allt fler väljer borgerlig begravning istället för en kristen. Sedan kyrkan separerades från staten i början av 2000-talet har antalet borgerliga begravningar femdubblats, och utgör numera ca 10% av alla begravningar i landet.

Antalet kommer med stor sannolikhet att öka kraftigt längre fram, eftersom de som går ur Svenska Kyrkan är relativt unga.

En annan trend som växer sig allt tydligare är att man söker efter det personliga, inom kyrkan såväl som vid borgerliga ceremonier. Man vill att det som spelas och det som sägs ska knyta an till den avlidne, och inte bara vara en massa tomma ord. Och att åstadkomma det är betydligt enklare vid en borgerlig begravning.