Deprecated: Required parameter $width follows optional parameter $image in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/themify/img.php on line 19

Deprecated: Required parameter $height follows optional parameter $image in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/themify/img.php on line 19

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 55

Deprecated: Required parameter $more_text follows optional parameter $more_link in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 239

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $more_link in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-types.php on line 239

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-highlight.php on line 7

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-team.php on line 78

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-portfolio.php on line 7

Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $atts in /home/svenskbilb/domains/xn--svenskabegravningsbyrn-85b.se/public_html/wp-content/themes/parallax/theme-class-section.php on line 13
Begravningsbyrå – hjälp och stöd i en svår situation - Svenska Begravningsbyrån

Begravningsbyrå

Allmänt om begravningsbyråer

Vi är alla mycket medvetna om att vi en dag kommer att få uppleva vår sista gryning i livet. Och ändå kommer det ofta som en chock när någon älskad anhörig eller vän lämnar oss. Vi känner sällan att vi är förberedda på döden.

Att förlora en nära familjemedlem är en smärtsam upplevelse. Det vardagliga livet stannar upp och blir meningslöst, alla tankar är fokuserade på den avlidne.

Livet tar en paus, men ett dödsfall startar en lång kedja av händelser, och vi som anhöriga måste genast ta tag i allt det praktiska i en situation där vi helst bara vill sitta stilla och vara ifred med våra tankar.

Det är en tung och svår uppgift att ta tag i allt det här på egen hand. Släkt och vänner ska underrättas, samtal ska ringas och husdjur behöver ofta få ett nytt hem – det är en ändlös rad av beslut som måste tas.

Till slut måste man också ibland tömma en lägenhet eller ett hus, en uppgift som ofta för med sig en känsla av att man gör intrång på privat område. Städning av dödsboet kan vara en mycket tung plikt.

Att kontakta en begravningsbyrå

Ett av de beslut som måste tas ganska omgående är vilken begravningsbyrå man ska välja. En uppgift som inte alltid är så enkel. Vi vill ju så gärna att begravningsbyrån ska vara hänsynsfull och omhändertagande – och inte enbart tänka på sin vinst och försöka pracka på oss saker vi inte vill ha.

Det bästa är att först fråga runt bland släktingar och vänner. Har de några erfarenheter av begravningsbyråerna i trakten, och kan rekommendera någon? Sedan kontaktar du flera olika byråer och jämför dem för att få en känsla av vilken av dem som känns rätt för dig – inte bara i avseende på pengar.

En fråga som dock ofta brukar dyka upp i det här skedet är: Vad kostar en begravning? Svaret är att det beror helt på om man vill ha en enkel begravning eller inte. Allt mellan ca 5 000 kr och 50 000 kronor är möjligt. En del av kostnaderna täcks av staten, tack vare den begravningsavgift vi alla betalar via skattsedeln. I detta ingår gravsättning, en gravplats i 25 år, vissa av transporterna – samt lokalerna som används för förvaring, visning och naturligtvis själva begravningsceremonin.

Tänk på att vända dig till en begravningsbyrå så snart som möjligt. Enligt svensk lag får det inte gå mer än 30 dagar mellan dödsfallet och gravsättning eller kremering.

Vad gör en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå kan hjälpa till med i stort sett varje del av en begravning, allt ifrån att hämta den döde, ta hand om kistläggning och visning, planera själva begravningsceremonin och närvara vid eventuella minnesstunder. I princip fungerar de som de anhörigas ombud och tar hand om allt det som de anhöriga inte hinner eller orkar. Här några exempel på vad du kan få hjälp med av en byrå:

 • Välja kista.
 • Svepning och kistläggning av den avlidne.
 • Transporter
 • Kontakter med kyrka och myndigheter.
 • Vara värd vid ceremoni och minnesstund.
 • Dödsannonser och begravningsprogram.
 • Blomsterarrangemang

Hur mycket du som anhörig vill göra själv är helt upp till dig. En begravningsbyrå finns där för att hjälpa dig med de praktiska göromål du inte klarar själv.

Vem ansvarar för vad när någon dör?

När någon avlider, sätts en lång rad av aktörer i rörelse. Många är inblandade i denna kedja av händelser som pågår ända fram till gravsättning och minnesstund. Men vem gör egentligen vad?

Sjukvården: Enligt svensk lag ska sjukvårdshuvudmannen, det vill säga kommunen eller landstinget ta hand om den avlidne. En sköterska undersöker den döde, och en läkare skriver sedan ett dödsbevis som skickas till Skatteverket för registrering. Sjukvården ser också till att den avlidne transporteras till ett bårhus. Normalt beställer man den tjänsten av en begravningsbyrå.

Om inga anhöriga finns närvarande när döden inträffar, underrättar sjukvården dem. Man erbjuder också hjälp och stöd till de anhöriga. Sjukvården tar också hand om den avlidnes personliga saker tills någon ur familjen kan hämta dem.

De anhöriga: De är de anhöriga som har ansvaret för det som har med själva begravningen att göra. Om man inte själv hinner eller orkar ta tag i allt det praktiska, kan man beställa denna tjänst av begravningsbyrån, vilket ofta kan vara en god idé då det är mycket att tänka på:

 • Präst och kyrkogårdsförvaltning ska kontaktas i ett tidigt skede, för att hinna bestämma en tid för ceremonin.
 • Anmälan skall göras till Skattemyndigheten. Dessa utfärdar alla intyg som krävs för t.ex. gravsättning och kremering.
 • Det är många beslut som skall tas. Vilken kista ska man ha? Skall kremering göras behöver man också välja en urna. Hur skall svepningen se ut, vem ska bära kistan? Grav ska utses, och därtill kommer beställningen av gravsten.
 • Oftast sätter man in en dödsannons i tidningen.
 • För ceremonin behöver man välja begravningsblommor och musik.
 • Ska det finnas ett begravningsprogram? Det behövs inte, men är en stor hjälp för personer som aldrig har varit på en begravning.
 • Vem ska vara begravningsvärd?
 • Om minnesstund ska hållas måste även den planeras, avseende plats, utformning och eventuell förtäring.

Begravningsbyrån

Begravningsbyrån fungerar i stort sett som de anhörigas förlängda arm. Med en fullmakt från dödsboet företräder man de anhöriga och skriver avtal, bokar tider etc. Det varierar stort hur mycket arbete en begravningsbyrå utför. Det står i direkt proportion till hur mycket de anhöriga vill göra på egen hand.

Kyrkan

Till skillnad från en borgerlig begravning är kyrkan högst delaktig om det är en kristen begravning. Präster, diakoner, kyrkvaktmästare och organister hjälper alla till med tröst och stöd till familjen. Några av de saker du får hjälp med från kyrkan:

 • Stödsamtal med de anhöriga och samtal inför begravningstalet.
 • Tacksägelse i kyrkan. Under någon av de följande söndagarna läses namnet upp på den som avlidit och under klockringning håller man en kort bön.
 • Planering av begravningen och information kring denna.
 • Begravningsgudstjänsten
 • Utbärning av kistan till gravplatsen om jordfästningen skall ske på kyrkogården.

Prästen eller diakonen kan också vara med på visningen och minnesstunden, om dessa ska hållas. De kan också ge goda råd angående barns medverkan i begravningen.

Kyrkogårdsförvaltningen

När man i lagtexten för begravningslagen pratar om ”huvudmannen” är det i regel kyrkogårdsförvaltningen man menar. Denna förvaltning har ansvaret för själva begravningsverksamheten. Det är också de som sköter drift och underhåll av alla begravningsplatser. Det gäller allt från kist- och urngravar och minneslundar och andra typer av gravplatser.

Tillsammans med begravningsbyrån reder man ut alla praktiska detaljer inför en begravning. Man tillhandahåller alla lokaler som behövs för såväl förvaring, visning och ceremonier. All verksamhet som har att göra med begravningskapell och krematorier faller under kyrkogårdsförvaltningens ansvar och förvaltning.

Kommunen

Kommunen skall i vissa fall, enligt begravningslagen, bistå med att:

-Beställa begravning, om det inte finns några anhöriga eller andra närstående.

-Vara förvaltare av dödsboet till dess att anhöriga har underrättats.

-Om dödsboets tillgångar endast täcker själva begravningen ska man via Socialnämnden ta beslut om dödsboanmälan. En dödsboanmälan är i grunden en enklare form av bouppteckning.

-Bidra ekonomiskt till begravningen om dödsboets tillgångar inte räcker för att betala ens en enkel begravning.

Skatteverket

Det är Skatteverket som sköter folkbokföringen i landet. Därför är det dit man ska anmäla ett dödsfall, och då senast första vardagen efter dödsfallet.

Det är också Skatteverket som utfärdar alla de handlingar som krävs i anslutning till en begravning. Här kan du som anhörig också hämta registerutdrag för kontakterna med banken, dödsfallsintyg och släktutredning.

Skattemyndigheten är den enda myndighet som behöver informeras om ett dödsfall. De vidarebefordrar sedan all information till Svenska kyrkan och övriga myndigheter.

Om du av någon anledning behöver senarelägga begravningen är det till Skatteverket du skickar ansökan om detta.

Innan du kontaktar din begravningsbyrå

En begravningsbyrå är en ovärderlig hjälp när vi som anhöriga ska planera en begravning. De har ofta lång erfarenhet, och vet allt som är värt att veta om begravningar. Men innan du kontaktar en begravningsbyrå, är det en del saker du bör ta ställning till, bland annat:

 • Hade den bortgångne tecknat ner sin sista vilja? Det kan finnas önskemål om hur begravningen ska se ut.
 • Vilken begravningsordning ska följas? Det har betydelse om t.ex. den döde var medlem i Svenska Kyrkan eller inte.
 • Ska det vara en jordbegravning eller kremering?
 • Egna önskemål om saker att lägga mer i kistan?
 • Vilken typ av kista eller urna vill ni ha?
 • Utformning av gravsten. Kanske finns det redan en gravsten som bara ska kompletteras?
 • Vill ni att gästerna ska skänka minnesgåvor?
 • Hur ska dödsannonsen se ut, och i vilka tidningar vill ni att den ska publiceras?
 • Ska den avlidne kläs i traditionell svepdräkt eller i egna kläder?
 • Blomsterarrangemang och begravningsljus
 • När vill ni hålla begravningsceremonin, och var?
 • Ska begravningen hållas enbart för de närmaste, eller ska den vara öppen för alla?
 • Klädkod för ceremonin?
 • Kommer minnesstund att hållas efter ceremonin?
 • Vem ska vara de anhörigas kontaktperson?
 • Tänk på att ta med den avlidnes personuppgifter – personnummer, namn och adress, samt vilket datum personen gick bort.

 

Orter där vi finns